Procedura montażu

1. Przyjęcie zgłoszenia. 

Podłączenie internetu radiowego można zamówić za pomocą formularza na stronie net4me.info lub telefonicznie pod numerem 517-814-014 wymagany sms potwierdzający na podany numer.

2. Wywiad techniczny.

Na bezpłatnym wywiadzie technicznym sprawdzamy możliwość przyłączenia Twojego mieszkania do naszej sieci. Jeżeli wywiad wypadnie negatywnie skontaktujemy się z Tobą ponownie celem umówienia na podłączenie jeśli zaistnieją warunki techniczne.

3. Wykonanie przyłącza.

Wykonanie przyłącza odbywa się przez zamontowanie niewielkiej zewnętrznej anteny odbiorczej skierowanej na jedną z naszych najbliższych stacji bazowych. Następnie otworem wentylacyjnym lub przewiertem wprowadzamy przewód UTP-5 kierując go do wybranego przez Zamawiającego pomieszczenia. Przewód w miejscu docelowym rozdziela się na zasilanie i sygnał. Pod sygnał można wpiąć komputer lub router by go rozgałęzić i rozprowadzić bezprzewodowo po obszarze całego domu. Sposób wykonania przyłącza zawsze konsultujemy z właścicielem mieszkania, lub jego pełnomocnikiem.

4. Podpisanie umowy i protokołu.

Umowę podpisujemy po wykonaniu kompletnego podłączenia i sprawdzeniu poprawności działania łącza.

5. Usługi dodatkowe.

Jeśli zamawiający życzy sobie zamontowanie dodatkowego gniazda, lub przeniesienie istniejącego w inne miejsce to taką usługę wykonamy, indywidualnie ją wyceniając .

6. Opłaty.

W dniu podłączenia Zamawiający nie ponosi żadnych opłat, pierwsza faktura wygeneruje się dopiero następnego dnia miesiąca i Zamawiający będzie miał 14 dni na jej uregulowanie. Każdy użytkownik otrzymuje swój indywidualny numer Id do wpisania na przelewie celem identyfikacji opłaty za abonament, dla wygody można ustawić w banku zlecenie stałe.

7. Kontakt z operatorem.

Każdy użytkownik w razie potrzeby może się z nami kontaktować przez formularz, dzwoniąc codziennie do biura w godzinach 8:00 – 16:00 na numer 517814014, wysyłając sms`a lub e-maila.