Pomoc – FAQ

Internet

Wszystkie sprawy związane z dostępem do internetu w sieci NET4ME

Brak dostępu do internetu
Jeżeli nie masz dostępu do internetu w pierwszej kolejności zweryfikuj czy urządzenia są podłączone do prądu.

UWAGA: Jeżeli kable są już podpięte prawidłowo zalecamy profilaktycznie odłączyć zasilacze (najpierw ruter, później antena) od prądu ~ 30 sekund. Spowoduje to restart urządzeń, który również może pomóc w przywróceniu działania usługi.

Montaż usługi

Jak wygląda procedura montażu Internetu

Technicy udający się na montaż muszą znaleźć dogodne miejsce na założenie anteny odbiorczej. W większości instalacji wybierany jest komin. Dodatkowo jeżeli zajdzie taka potrzeba montujemy maszt antenowy, koszt pokrywa zamawiający. Informację na temat kwoty udzielamy na miejscu montażu, gdyż jest zależna od ukształtowania terenu itp

Zestaw instalacyjny składa się z urządzenia nadawczo-odbiorczego (technologia 802.11a/n/ac) w postaci:

 • Anteny
 • Skrętki komputerowej łączącej antenę z zasilaczem
 • Zasilacza 24V

Podczas montażu nasz pracownik wykonuje instalację sprzętu, za pomocą którego dostarczany będzie Internet.

Pojawił się komunikat podczas korzystania z usługi

Komunikat świadczy o braku wpłaty za ostatnia fakturę. Aby ponownie móc korzystać z usługi, należy opłacić zaległe faktury. Wpłata przelewem może opóźnić zdjęcie blokady, do momentu zaksięgowania przez nasz bank pieniędzy – trwa to do 3 dni roboczych. Przesyłając do nas potwierdzenie przelewu można przyspieszyć ten proces.

Prędkość internetu

Wykonując testy swojego połączenia prosimy korzystać ze strony www.speedtest.net lub www.speedtest.pl Test łączności należy wykonać do jednego z dużych i stabilnych serwerów (np. Poznań Horyzont, Poznań T-mobile lub Poznań Netronik). Test należy powtórzyć kilkukrotnie, najlepiej w pewnych odstępach czasowych, w celu wyeliminowania chwilowych przeciążeń na łączach. Test należy przeprowadzać na komputerze podłączonym do routera kablem, odłączając pozostałe urządzenia z sieci wewnętrznej. Parametry komputera i zainstalowane na nim oprogramowanie mogą mieć wpływ na wyniki testu. Testów nie wykonujemy przy pomocy telefonów czy konsol do gier.

W przypadku połączenia bezprzewodowego, uzyskiwane przepustowości zależą od możliwości radiowych routera oraz od parametrów karty wifi zainstalowanej w komputerze. Informacja na routerze, że pracuje on w standardzie N np. 150 Mb/s nie oznacza, że taki wynik otrzymamy na testach. Najczęściej prędkość pobierania będzie oscylować w przedziale 25-45 Mb/s (oczywiście jeżeli posiadają Państwo odpowiednie parametry na umowie).

Procedura montażu

1. Przyjęcie zgłoszenia. 

Podłączenie internetu radiowego można zamówić za pomocą formularza na stronie net4me.info lub telefonicznie pod numerem 517-814-014 wymagany sms potwierdzający na podany numer.

2. Wywiad techniczny.

Na bezpłatnym wywiadzie technicznym sprawdzamy możliwość przyłączenia Twojego mieszkania do naszej sieci. Jeżeli wywiad wypadnie negatywnie skontaktujemy się z Tobą ponownie celem umówienia na podłączenie jeśli zaistnieją warunki techniczne.

3. Wykonanie przyłącza.

Wykonanie przyłącza odbywa się przez zamontowanie niewielkiej zewnętrznej anteny odbiorczej skierowanej na jedną z naszych najbliższych stacji bazowych. Następnie otworem wentylacyjnym lub przewiertem wprowadzamy przewód UTP-5 kierując go do wybranego przez Zamawiającego pomieszczenia. Przewód w miejscu docelowym rozdziela się na zasilanie i sygnał. Pod sygnał można wpiąć komputer lub router by go rozgałęzić i rozprowadzić bezprzewodowo po obszarze całego domu. Sposób wykonania przyłącza zawsze konsultujemy z właścicielem mieszkania, lub jego pełnomocnikiem.

4. Podpisanie umowy i protokołu.

Umowę podpisujemy po wykonaniu kompletnego podłączenia i sprawdzeniu poprawności działania łącza.

5. Usługi dodatkowe.

Jeśli zamawiający życzy sobie zamontowanie dodatkowego gniazda, lub przeniesienie istniejącego w inne miejsce to taką usługę wykonamy, indywidualnie ją wyceniając .

6. Opłaty.

W dniu podłączenia Zamawiający nie ponosi żadnych opłat, pierwsza faktura wygeneruje się dopiero następnego dnia miesiąca i Zamawiający będzie miał 14 dni na jej uregulowanie. Każdy użytkownik otrzymuje swój indywidualny numer Id do wpisania na przelewie celem identyfikacji opłaty za abonament, dla wygody można ustawić w banku zlecenie stałe.

7. Kontakt z operatorem.

Każdy użytkownik w razie potrzeby może się z nami kontaktować przez formularz, dzwoniąc codziennie do biura w godzinach 8:00 – 16:00 na numer 517814014, wysyłając sms`a lub e-maila.

Przedłużenie umowy

Kończy mi się umowa. Czy trzeba podpisać nową umowę?

Nie trzeba. Pamiętajmy jednak że przy podpisywaniu nowej umowy, można zmienić parametry łącza lub cenę. Wszystkie możliwości można zawsze ustalić telefonicznie lub mailowo. Umowę przyślemy na adres korespondencyjny lub jeżeli technik będzie blisko lokalizacji to dostarczy do Was.

Wymiana rutera

Jeżeli zamierzają Państwo podłączyć dodatkowy router do istniejącej instalacji, należy pamiętać, że musi być on odpowiednio skonfigurowany. W opcji konfiguracji należy wybrać tryb pracy „Access point”. Jeżeli potrafią Państwo wykonać taką konfiguracje, zgodnie z instrukcja producenta, to nie ma przeszkód, aby dołączyć nowy router do już istniejącego.

W przypadku wymiany routera głównego (podłączonego do anteny radiowej), należy zgłosić taki fakt przed podłączeniem. U większości abonentów naszej sieci należy podać adres MAC WAN nowego urządzenia. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez wiadomość email. Prosimy nie klonować mac adresu Wan ze starego sprzętu.

Należy pamiętać, że Klient może mieć aktywny tylko jeden główny ruter!

Uwaga: Niektóre z wykorzystywanych przez nas urządzeń działają na zasadzie routera i dołączając kolejne urządzenie, nie ma potrzeby jego zgłaszania. W celu uzyskania informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Zasięg sieci wifi

W każdym domu chcemy mieć WiFi. Pamiętajmy, że każda ściana, strop, mikrofalówka itp powoduje zagłuszenie fali radiowej. Im nowsze urządzenia tym lepsze karty są w nich instalowane. Wiele zależy również od samego routera – im lepszej klasy urządzenie, tym lepszy zasięg sygnału oraz możliwość obsłużenia większej ilości urządzeń jednocześnie.

Proponujemy zakup rutera, który obsługuje standard 802.11n i 802.11ac.

Zgłaszanie awarii

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń awarii/problemów technicznych

telefonicznie: pod numerem 517 814 014 (czynny pon.-pt. w godz. 8-16)
SMS: 517 814 014
mailowo: techniczny@net4me.info
Zgłaszając awarię/problem techniczny prosimy o przekazanie następujących danych:

imię i nazwisko abonenta
nr telefonu kontaktowego
opis występującego problemu

Telewizja

Sprawy techniczne związane z telewizją w sieci NET4ME

Abonament radiowo-telewizyjny

Klient we własnym zakresie opłaca abonament radiowo-telewizyjny. Net4me nie może doliczać takowej opłaty do usługi

Brak obrazu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo wpięte do dekodera oraz do telewizora. Następnie należy wyłączyć na około 1 minutę dekoder z prądu. Jeśli po tym zabiegu nadal nie mamy na telewizorze obrazu z dekodera należy sprawdzić, czy na telewizorze jest ustawione prawidłowe źródło sygnału. Dokonujemy tego za pomocą przycisku oznaczonego “SOURCE”. Jeżeli używamy podłączenia za pomocą wejścia cyfrowego (HDMI) to prawidłowym źródłem będzie HDMI (jeżeli nasz telewizor posiada kilka złącz HDMI to ten z odpowiednim numerem. np. HDMI1 lub HDMI2).

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie mamy prawidłowego obrazu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi.

Instrukcja obsługi pilota

Dostępna jest pod tym linkiem:

Instrukcja Obslugi Pilot Korbox Programowanie*

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Instrukcje obsługi dekoderów

W Ofercie mamy dwa rodzaje dekoderów:

Korbox_HDR*

Korbox SOIAV*

 

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Nagrywanie i odtwarzanie
PVR (eng. Personal Video Recorder) to oprogramowanie umożliwiające nagrywanie programów telewizyjnych w celu ich późniejszego obejrzenia. Aby nagrać wybrany program wymagane jest podłączenie zewnętrznego nośnika pamięci (dysk zewnętrzny lub pendrive), a następnie skonfigurowanie go w aplikacji PVR.

Dekodery KORBOX umożliwiają nagrywanie jednocześnie jednego kanału. Można jednak nagrywać dany program, a w tym samym czasie oglądać inny kanał.

UWAGA! Nagranie będzie można odtworzyć tylko za pomocą urządzenia, które dokonało zapisu.

Przygotowanie do nagrywania

Aby nagrywanie było możliwe należy podłączyć nośnik pamięci do gniazda USB. Po podłączeniu pamięci należy uruchomić aplikację PVR, a następnie przygotować nośnik do nagrania klikając przycisk “PRZYGOTUJ PENDRIVE”.

UWAGA! Minimalna szybkość zapisu danych na pamięci zewnętrznej to 10 MB/s. W przypadku, jeżeli aplikacja poinformuje nas, że nasz nośnik jest zbyt wolny, należy wybrać inną pamięć zewnętrzną.

Jeśli konfiguracja pamięci przebiegła pomyślnie aplikacja poinformuje o gotowości do zapisu.

Nagrywanie

Po podłączeniu pamięci USB i skonfigurowaniu jej możliwe jest nagranie programu w celu jego późniejszego odtworzenia. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Dodanie programu do kolejki nagrywania – można to zrobić wciskając przycisk “NAGRAJ” w aplikacji PVR i wybierając odpowiednią pozycję. Program zostanie wówczas nagrany od początku do końca. UWAGA! Jeśli w momencie wybierania program już rozpoczął się to nagrywanie nie będzie możliwe!
 2. Rozpoczęcie nagrywania w telewizji – można to zrobić wciskając przycisk z czerwoną kropką podczas oglądania programu i wybierając jedną z dwóch opcji:
  – Rozpocznij nagrywanie – nagrywanie kanału rozpocznie się od razu i będzie trwało dopóki nie zakończymy go (wciskając przycisk z czerwoną kropką i wybierając opcję “zakończ nagrywanie”).
  – Rozpocznij nagrywanie [nazwa programu] – nagrywanie rozpocznie się od razu i zakończy wraz z końcem programu.

Kolejka nagrywania

Informacja o programach zleconych do nagrania (wybranych w aplikacji PVR) znajdują się w zakładce “DO NAGRANIA” aplikacji PVR. Możliwe jest usunięcie żądania zapisu programu poprzez wybranie go, wciśnięcie przycisku OK i wybranie opcji USUŃ.

Odtwarzanie

Nagrane programy znajdują się na nośniku na którym zostały zapisane. Aby odtworzyć nagranie należy podłączyć nośnik do urządzenia i wybrać odpowiedni program w zakładce “OGLĄDAJ” w aplikacji PVR.

Problemy z obrazem / dzwiękiem

Przyczyn takiego zachowania może być bardzo wiele. Problemem mogą być ustawienia samego telewizora, bądź wady kabla sygnałowego.  Jeżeli weryfikacja ustawień i okablowania nie przyniesie poprawy, należy odłączyć na około 1 minute dekoder od prądu i po ponownym podłączeniu zweryfikować jakość obrazu.

Sygnał telewizyjny jest przesyłany do nas z Wrocławia, w związku z tym należy mieć na uwadze, że może występować czasowe pogorszenie jakości odbieranego sygnału. Jeśli jednak taki stan trwa dłuższy okres czasu, należy poinformować o tym Biuro Obsługi. Zweryfikujemy, czy problem pojawił się po stronie dostawcy telewizji, czy też awarii uległ element naszej sieci. Zalecamy jednak zweryfikowanie, czy problem nie leży po stronie urządzeń Klienta, gdyż w takim przypadku serwis będzie płatny

Przedłużenie umowy

Kończy mi się umowa. Czy trzeba podpisać nową umowę?

Nie trzeba. Pamiętajmy jednak że przy podpisywaniu nowej umowy, można zmienić parametry łącza lub cenę. Wszystkie możliwości można zawsze ustalić telefonicznie lub mailowo. Umowę przyślemy na adres korespondencyjny lub jeżeli technik będzie blisko lokalizacji to dostarczy do Was.

Własna lista kanałów

W celu stworzenia własnej listy kanałów, wykonaj poniższe kroki :

Wybierz z menu zakładkę Lista Kanałów
Wpisz kod PIN swojego KORBOXa. Jeżeli go nie posiadasz – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. W celu zamknięcia klawiatury na pilocie swojego KORBOXA naciśnij przycisk wstecz i wybierz OK.
Wybierz „nowa lista kanałów” i wpisz nazwę swojej listy. Przy tworzeniu listy masz do wyboru dwie opcje:
Zmodyfikuj aktualną listę kanałów – będziesz mógł edytować kolejność oraz usuwać kanały z istniejącej już listy domyślnej.
Nie zaznaczając opcji zmodyfikuj stworzysz swoją listę od podstaw.Zaakceptuj swój wybór klikając OK.
Na ekranie po lewej stronie pojawi się lista wszystkich kanałów, po prawej stronie lista kanałów dodanych do Twojej listy. Możesz teraz:
Dodawać kanały

Zaznacz kanały z listy wszystkich kanałów, które chcesz dodać do nowej listy kanałów klikając OK. Następnie wybierz dodaj kanały. Twoje kanały automatycznie pojawią się na nowej liście.

Usuwać kanały

W celu usunięcia kanałów z własnej listy, zaznacz je klikając przyciskiem OK na pilocie dekodera i wybierz usuń kanały

Zmieniać kolejność

W celu zmiany kolejności na własnej liście przytrzymaj OK i wybierz kanał do zmiany kolejności – kanał powinien być oznaczony kolorem niebieskim. Następnie wybierz miejsce w którym chcesz umieścić wybrany kanał – nawigujesz za pomocą pilota strzałkami góra/dół. Zaakceptuj swój wybór klikając OK.

5. Nazwij swoją listę kanałów i wybierz domyślną listę pojawiającą się po uruchomieniu dekodera.

Zgłaszanie awarii

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń awarii/problemów technicznych

telefonicznie: pod numerem 517 814 014 (czynny pon.-pt. w godz. 8-16)
SMS: 517 814 014
mailowo: techniczny@net4me.info
Zgłaszając awarię/problem techniczny prosimy o przekazanie następujących danych:

imię i nazwisko abonenta
nr telefonu kontaktowego
opis występującego problemu

Płatności

Sprawy techniczne związane z płatnościami, fakturami w sieci NET4ME

Konto w eBOK

W jaki sposób można się zalogować do eBoka

Jeśli jesteś naszym klientem masz możliwość uzyskania dostępu, który pozwoli Ci między innymi sprawdzić stan twoich płatności, pobrać faktury, ustawić zakres powiadomień itp. Aby uzyskać dostęp musisz przejść dwuetapowy proces aktywacji konta dostępowego.

Na tym formularzu wprowadź adres email lub numer telefonu jaki zgłosiłeś do kontaktu z Tobą. Wówczas my, w ciągu 2 minut, wyślemy Ci kod weryfikacji. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wprowadzenie przysłanego przez nas kodu oraz parametrów, które będziesz wykorzystywał przy logowaniu do naszego systemu. Na końcu procesu zostaniesz przeniesiony do formularza logowania.

Uwaga! kod weryfikacji jest ważny 10 minut

Zgłoszony do systemu adres email musi być wcześniej potwierdzony przez kliknięcie na link podany w wiadomości wysłanej przez nas po rejestracji abonenta w naszym systemie.

Jeśli nie zgłosiłeś do systemu adresu email lub numeru telefonu komórkowego aktywacja konta nie będzie możliwa. W takiej sytuacji skontaktuj się z biurem obsługi klienta, aby uzupełnić swoje dane.

Nie dostałam/em faktury. Gdzie znajdę fakturę

Dokument w formie PDF wysyłany jest drogą elektroniczną. Plik również można pobrać w Panelu Klienta (https://ebok.net4me.info). Na koncie w zakładce faktury i płatności znajdziesz wszystkie faktury z bieżącego roku W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Jeżeli nie otrzymali Państwo faktury na swoją skrzynkę, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wiadomość nie znajduje się w folderze spam (lub innym podobnym, zależy od skrzynki pocztowej). Jeśli nie udało się odnaleźć wiadomości od nas, możliwe, że konieczne będzie podanie innego adresu skrzynki pocztowej – niektórzy dostawcy, mogą blokować wysyłane do Państwa wiadomości z naszej domeny i nie mamy na to wpływu

Powiadomienia

Jaka forma powiadomień występuje w firmie NET4ME

Wszystkie powiadomienia związane z płatnościami są wysyłane na adres e-mail oraz sms`em na nr klienta. Oczywiście za zgodą abonenta w momencie podpisywania umowy. W każdym momencie trwania świadczenia usług, klient ma prawo do ich zmiany. Każda taka operacja wymaga autoryzacji w systemie eBok.

Wysyłanie faktur

Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie faktur w formie papierowej i elektronicznej?

Tak, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych – koszt 10 zł netto / miesięcznie. Faktura wysyłana jest na adres podany do korespondencji w terminie do 6 dnia każdego miesiąca.

Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie faktur na więcej niż jedno konto e-mail

Nie, system wysyła tylko na jeden autoryzowany adres e-mail.

Dokumenty

Regulaminy, dokumenty, instrukcje

Cenniki

Nowe cenniki

Oferta dla klientów NET4ME Oferta dla klientów poza infrastrukturą NET4ME
CENNIK TARYFY „INTERNET ŚWIATŁOWODOWY” ŚWIATŁOWODOWE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE NET4ME
(obowiązujący od 18-10-2021)
 

 


CENNIK USŁUG 03-01-2022
(od 03.01.2022)

CENNIK USŁUG 11-01-2021
(obowiązujący od 11-01-2021 do 02-01-2022)

CENNIK USŁUG 01-09-2020
(od 01-09-2020 do 10-01-2021)
CENNIK USŁUG  
(od 01.01.2020 do 31.08.2020)
CENNIK USŁUG – Końskie
(od 01.07.2019 do 31.12.2019)
CENNIK_USŁUG_-Konskie-01.08.2018-30.06.2019
(od 01.08.2018 do 30.06.2019)
CENNIK USŁUG rejon Wielkopolska
(od 01.08.2018 do 31.12.2019)

Przedstawiona tabela oraz zawarte w niej ceny dot. klientów w zasięgu firmy NET4ME. 
Informujemy, że umowę na usługę IPTV możemy podpisać tylko osobami posiadającymi zameldowanie na terenie naszego kraju.
* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Ochrona danych osobowych RODO

Szanowny Kliencie

od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow . Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej informacji o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

„Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow z siedzibą w Końskich, 26-200 Końskie ul. Polna 70, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ dane osobowe”), w szczególności:

– imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo NIP, REGON, adres siedziby firmy,

GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności świadczenia zamówionych usług i realizacji płatności, obsługi reklamacji oraz obsługi awarii,

– realizacji obowiązków „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych,

– ochrony praw „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow płatności (uzasadnionego interesu „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow (marketing bezpośredni),

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

„Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

– podmiotom, z którymi „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow (” przetwarzający dane „) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow przewidzianych prawem, ochrony praw „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow,

– w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow ,

– organom nadzorującym, organom władzy i innym podmiotom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

„Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow .
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe są jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. „Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

– sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

– ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

– przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,

– sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow pod adresem siedziby firmy 26-200 Końskie ul. Polna 70, nr tel. + 48 517814014, +48 512344599, + 48 512 776226 lub pod adresem e-mail: rodo@net4me.info

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych).

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Marczak Ipatow
Właściciel

„net4me” Agnieszka Marczak Ipatow
26-200 Końskie ul. Polna 70
NIP 6581188355 REGON 260723613
rodo@net4me.info,

Protokół wydania sprzętu

Wzór protokołu wydania sprzętu:

Wzór dokumentu

 

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader)

Wzór oświadczenia
 1. O rezygnacji ze zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przetwarzania moich danych osobowych
  oraz wycofania oświadczeń i zgód wcześniej złożonych.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczenia*

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Wzór wypowiedzenia umowy

Wzór dokumentu do wypełnienia

 

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close