Wymiana rutera

Jeżeli zamierzają Państwo podłączyć dodatkowy router do istniejącej instalacji, należy pamiętać, że musi być on odpowiednio skonfigurowany. W opcji konfiguracji należy wybrać tryb pracy „Access point”. Jeżeli potrafią Państwo wykonać taką konfiguracje, zgodnie z instrukcja producenta, to nie ma przeszkód, aby dołączyć nowy router do już istniejącego.

W przypadku wymiany routera głównego (podłączonego do anteny radiowej), należy zgłosić taki fakt przed podłączeniem. U większości abonentów naszej sieci należy podać adres MAC WAN nowego urządzenia. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez wiadomość email. Prosimy nie klonować mac adresu Wan ze starego sprzętu.

Należy pamiętać, że Klient może mieć aktywny tylko jeden główny ruter!

Uwaga: Niektóre z wykorzystywanych przez nas urządzeń działają na zasadzie routera i dołączając kolejne urządzenie, nie ma potrzeby jego zgłaszania. W celu uzyskania informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu telefonicznego