Wysyłanie faktur

Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie faktur w formie papierowej i elektronicznej?

Tak, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych – koszt 10 zł netto / miesięcznie. Faktura wysyłana jest na adres podany do korespondencji w terminie do 6 dnia każdego miesiąca.

Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie faktur na więcej niż jedno konto e-mail

Nie, system wysyła tylko na jeden autoryzowany adres e-mail.