Wzór oświadczenia

  1. O rezygnacji ze zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przetwarzania moich danych osobowych
    oraz wycofania oświadczeń i zgód wcześniej złożonych.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczenia*

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)