Własna lista kanałów

W celu stworzenia własnej listy kanałów, wykonaj poniższe kroki :

Wybierz z menu zakładkę Lista Kanałów
Wpisz kod PIN swojego KORBOXa. Jeżeli go nie posiadasz – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. W celu zamknięcia klawiatury na pilocie swojego KORBOXA naciśnij przycisk wstecz i wybierz OK.
Wybierz „nowa lista kanałów” i wpisz nazwę swojej listy. Przy tworzeniu listy masz do wyboru dwie opcje:
Zmodyfikuj aktualną listę kanałów – będziesz mógł edytować kolejność oraz usuwać kanały z istniejącej już listy domyślnej.
Nie zaznaczając opcji zmodyfikuj stworzysz swoją listę od podstaw.Zaakceptuj swój wybór klikając OK.
Na ekranie po lewej stronie pojawi się lista wszystkich kanałów, po prawej stronie lista kanałów dodanych do Twojej listy. Możesz teraz:
Dodawać kanały

Zaznacz kanały z listy wszystkich kanałów, które chcesz dodać do nowej listy kanałów klikając OK. Następnie wybierz dodaj kanały. Twoje kanały automatycznie pojawią się na nowej liście.

Usuwać kanały

W celu usunięcia kanałów z własnej listy, zaznacz je klikając przyciskiem OK na pilocie dekodera i wybierz usuń kanały

Zmieniać kolejność

W celu zmiany kolejności na własnej liście przytrzymaj OK i wybierz kanał do zmiany kolejności – kanał powinien być oznaczony kolorem niebieskim. Następnie wybierz miejsce w którym chcesz umieścić wybrany kanał – nawigujesz za pomocą pilota strzałkami góra/dół. Zaakceptuj swój wybór klikając OK.

5. Nazwij swoją listę kanałów i wybierz domyślną listę pojawiającą się po uruchomieniu dekodera.

Przedłużenie umowy

Kończy mi się umowa. Czy trzeba podpisać nową umowę?

Nie trzeba. Pamiętajmy jednak że przy podpisywaniu nowej umowy, można zmienić parametry łącza lub cenę. Wszystkie możliwości można zawsze ustalić telefonicznie lub mailowo. Umowę przyślemy na adres korespondencyjny lub jeżeli technik będzie blisko lokalizacji to dostarczy do Was.

Problemy z obrazem / dzwiękiem

Przyczyn takiego zachowania może być bardzo wiele. Problemem mogą być ustawienia samego telewizora, bądź wady kabla sygnałowego.  Jeżeli weryfikacja ustawień i okablowania nie przyniesie poprawy, należy odłączyć na około 1 minute dekoder od prądu i po ponownym podłączeniu zweryfikować jakość obrazu.

Sygnał telewizyjny jest przesyłany do nas z Wrocławia, w związku z tym należy mieć na uwadze, że może występować czasowe pogorszenie jakości odbieranego sygnału. Jeśli jednak taki stan trwa dłuższy okres czasu, należy poinformować o tym Biuro Obsługi. Zweryfikujemy, czy problem pojawił się po stronie dostawcy telewizji, czy też awarii uległ element naszej sieci. Zalecamy jednak zweryfikowanie, czy problem nie leży po stronie urządzeń Klienta, gdyż w takim przypadku serwis będzie płatny

Lista kanałów

Aktualna lista programowa z podziałami na pakiety:
Aktualna lista programowa z podziałami na pakiety:

Aktualna lista programowa z podziałami na pakiety:

Brak obrazu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo wpięte do dekodera oraz do telewizora. Następnie należy wyłączyć na około 1 minutę dekoder z prądu. Jeśli po tym zabiegu nadal nie mamy na telewizorze obrazu z dekodera należy sprawdzić, czy na telewizorze jest ustawione prawidłowe źródło sygnału. Dokonujemy tego za pomocą przycisku oznaczonego “SOURCE”. Jeżeli używamy podłączenia za pomocą wejścia cyfrowego (HDMI) to prawidłowym źródłem będzie HDMI (jeżeli nasz telewizor posiada kilka złącz HDMI to ten z odpowiednim numerem. np. HDMI1 lub HDMI2).

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie mamy prawidłowego obrazu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi.

Abonament radiowo-telewizyjny

Klient we własnym zakresie opłaca abonament radiowo-telewizyjny. Net4me nie może doliczać takowej opłaty do usługi

Zgłaszanie awarii

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń awarii/problemów technicznych

telefonicznie: pod numerem 517 814 014 (czynny pon.-pt. w godz. 8-16)
SMS: 517 814 014
mailowo: techniczny@net4me.info
Zgłaszając awarię/problem techniczny prosimy o przekazanie następujących danych:

imię i nazwisko abonenta
nr telefonu kontaktowego
opis występującego problemu