Opłaty dodatkowe 2

  Cena*
Weryfikacja możliwości podłączenia 0 zł
Publiczny adres IP 15 zł
Pakiet upload 5 Mbit/s (dodatkowy) 35 zł
Ponowna aktywacja usług (po wyłączeniu z winy abonenta) 50 zł
Niesłuszne wezwanie serwisu (opłata jednorazowa) 130 zł
Prace dodatkowe wykonywane na życzenie Klienta
(opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy)
110 zł
Dosłanie faktury drogą tradycyjną (poczta) 10 zł
Wysłanie/dostarczenie wezwania do zapłaty 20 zł
Budowa masztu od 100 zł

* Podane ceny nie zawierają podatku 23% Vat