Opłaty dodatkowe

 

Cena*
Weryfikacja możliwości podłączenia 0 zł
Publiczny adres IP 15 zł
Ponowna aktywacja usług (po wyłączeniu z winy abonenta) 50 zł
Niesłuszne wezwanie serwisu (opłata jednorazowa) 150 zł
Prace dodatkowe wykonywane na życzenie Klienta
(opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy)
130 zł
Dosłanie faktury drogą tradycyjną (poczta) 15 zł
Wysłanie/dostarczenie wezwania do zapłaty 30 zł
Budowa masztu od 200 zł

* Podane ceny nie zawierają podatku 23% VAT