Zgłaszanie awarii

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń awarii/problemów technicznych

telefonicznie: pod numerem 517 814 014 (czynny pon.-pt. w godz. 8-16)
SMS: 517 814 014
mailowo: techniczny@net4me.info
Zgłaszając awarię/problem techniczny prosimy o przekazanie następujących danych:

imię i nazwisko abonenta
nr telefonu kontaktowego
opis występującego problemu

Zasięg sieci wifi

W każdym domu chcemy mieć WiFi. Pamiętajmy, że każda ściana, strop, mikrofalówka itp powoduje zagłuszenie fali radiowej. Im nowsze urządzenia tym lepsze karty są w nich instalowane. Wiele zależy również od samego routera – im lepszej klasy urządzenie, tym lepszy zasięg sygnału oraz możliwość obsłużenia większej ilości urządzeń jednocześnie.

Proponujemy zakup rutera, który obsługuje standard 802.11n i 802.11ac.

Wymiana rutera

Jeżeli zamierzają Państwo podłączyć dodatkowy router do istniejącej instalacji, należy pamiętać, że musi być on odpowiednio skonfigurowany. W opcji konfiguracji należy wybrać tryb pracy „Access point”. Jeżeli potrafią Państwo wykonać taką konfiguracje, zgodnie z instrukcja producenta, to nie ma przeszkód, aby dołączyć nowy router do już istniejącego.

W przypadku wymiany routera głównego (podłączonego do anteny radiowej), należy zgłosić taki fakt przed podłączeniem. U większości abonentów naszej sieci należy podać adres MAC WAN nowego urządzenia. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez wiadomość email. Prosimy nie klonować mac adresu Wan ze starego sprzętu.

Należy pamiętać, że Klient może mieć aktywny tylko jeden główny ruter!

Uwaga: Niektóre z wykorzystywanych przez nas urządzeń działają na zasadzie routera i dołączając kolejne urządzenie, nie ma potrzeby jego zgłaszania. W celu uzyskania informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Przedłużenie umowy

Kończy mi się umowa. Czy trzeba podpisać nową umowę?

Nie trzeba. Pamiętajmy jednak że przy podpisywaniu nowej umowy, można zmienić parametry łącza lub cenę. Wszystkie możliwości można zawsze ustalić telefonicznie lub mailowo. Umowę przyślemy na adres korespondencyjny lub jeżeli technik będzie blisko lokalizacji to dostarczy do Was.

Procedura montażu

1. Przyjęcie zgłoszenia. 

Podłączenie internetu radiowego można zamówić za pomocą formularza na stronie net4me.info lub telefonicznie pod numerem 517-814-014 wymagany sms potwierdzający na podany numer.

2. Wywiad techniczny.

Na bezpłatnym wywiadzie technicznym sprawdzamy możliwość przyłączenia Twojego mieszkania do naszej sieci. Jeżeli wywiad wypadnie negatywnie skontaktujemy się z Tobą ponownie celem umówienia na podłączenie jeśli zaistnieją warunki techniczne.

3. Wykonanie przyłącza.

Wykonanie przyłącza odbywa się przez zamontowanie niewielkiej zewnętrznej anteny odbiorczej skierowanej na jedną z naszych najbliższych stacji bazowych. Następnie otworem wentylacyjnym lub przewiertem wprowadzamy przewód UTP-5 kierując go do wybranego przez Zamawiającego pomieszczenia. Przewód w miejscu docelowym rozdziela się na zasilanie i sygnał. Pod sygnał można wpiąć komputer lub router by go rozgałęzić i rozprowadzić bezprzewodowo po obszarze całego domu. Sposób wykonania przyłącza zawsze konsultujemy z właścicielem mieszkania, lub jego pełnomocnikiem.

4. Podpisanie umowy i protokołu.

Umowę podpisujemy po wykonaniu kompletnego podłączenia i sprawdzeniu poprawności działania łącza.

5. Usługi dodatkowe.

Jeśli zamawiający życzy sobie zamontowanie dodatkowego gniazda, lub przeniesienie istniejącego w inne miejsce to taką usługę wykonamy, indywidualnie ją wyceniając .

6. Opłaty.

W dniu podłączenia Zamawiający nie ponosi żadnych opłat, pierwsza faktura wygeneruje się dopiero następnego dnia miesiąca i Zamawiający będzie miał 14 dni na jej uregulowanie. Każdy użytkownik otrzymuje swój indywidualny numer Id do wpisania na przelewie celem identyfikacji opłaty za abonament, dla wygody można ustawić w banku zlecenie stałe.

7. Kontakt z operatorem.

Każdy użytkownik w razie potrzeby może się z nami kontaktować przez formularz, dzwoniąc codziennie do biura w godzinach 8:00 – 16:00 na numer 517814014, wysyłając sms`a lub e-maila.

Prędkość internetu

Wykonując testy swojego połączenia prosimy korzystać ze strony www.speedtest.net lub www.speedtest.pl Test łączności należy wykonać do jednego z dużych i stabilnych serwerów (np. Poznań Horyzont, Poznań T-mobile lub Poznań Netronik). Test należy powtórzyć kilkukrotnie, najlepiej w pewnych odstępach czasowych, w celu wyeliminowania chwilowych przeciążeń na łączach. Test należy przeprowadzać na komputerze podłączonym do routera kablem, odłączając pozostałe urządzenia z sieci wewnętrznej. Parametry komputera i zainstalowane na nim oprogramowanie mogą mieć wpływ na wyniki testu. Testów nie wykonujemy przy pomocy telefonów czy konsol do gier.

W przypadku połączenia bezprzewodowego, uzyskiwane przepustowości zależą od możliwości radiowych routera oraz od parametrów karty wifi zainstalowanej w komputerze. Informacja na routerze, że pracuje on w standardzie N np. 150 Mb/s nie oznacza, że taki wynik otrzymamy na testach. Najczęściej prędkość pobierania będzie oscylować w przedziale 25-45 Mb/s (oczywiście jeżeli posiadają Państwo odpowiednie parametry na umowie).

Pojawił się komunikat podczas korzystania z usługi

Komunikat świadczy o braku wpłaty za ostatnia fakturę. Aby ponownie móc korzystać z usługi, należy opłacić zaległe faktury. Wpłata przelewem może opóźnić zdjęcie blokady, do momentu zaksięgowania przez nasz bank pieniędzy – trwa to do 3 dni roboczych. Przesyłając do nas potwierdzenie przelewu można przyspieszyć ten proces.

Montaż usługi

Jak wygląda procedura montażu Internetu

Technicy udający się na montaż muszą znaleźć dogodne miejsce na założenie anteny odbiorczej. W większości instalacji wybierany jest komin. Dodatkowo jeżeli zajdzie taka potrzeba montujemy maszt antenowy, koszt pokrywa zamawiający. Informację na temat kwoty udzielamy na miejscu montażu, gdyż jest zależna od ukształtowania terenu itp

Zestaw instalacyjny składa się z urządzenia nadawczo-odbiorczego (technologia 802.11a/n/ac) w postaci:

  • Anteny
  • Skrętki komputerowej łączącej antenę z zasilaczem
  • Zasilacza 24V

Podczas montażu nasz pracownik wykonuje instalację sprzętu, za pomocą którego dostarczany będzie Internet.

Brak dostępu do internetu

Jeżeli nie masz dostępu do internetu w pierwszej kolejności zweryfikuj czy urządzenia są podłączone do prądu.

UWAGA: Jeżeli kable są już podpięte prawidłowo zalecamy profilaktycznie odłączyć zasilacze (najpierw ruter, później antena) od prądu ~ 30 sekund. Spowoduje to restart urządzeń, który również może pomóc w przywróceniu działania usługi.