Multiroom

Jeżeli masz w domu więcej niż jeden telewizor, zachęcamy do skorzystania z dzierżawy kolejnego dekodera, który będziesz mógł podłączyć do kolejnego telewizora. W usłudze multiroom urządzenia pracują niezależnie i Abonent ma pełną dowolność wyboru tego, co ogląda – mogą to być te same lub różne programy. W ramach opłat za usługę multiroom uzyskujesz dostęp na drugim urządzeniu do posiadanego pakietu telewizji cyfrowej.

Przykład zastosowania usługi dla instalacji domowej, w której chcemy oglądać jednocześnie telewizję na 4 telewizorach.