Opłaty dodatkowe tv

Usługi dodatkowe
(Opłaty instalacyjne, eksploatacyjne, serwisowe oraz dodatkowe)

Rodzaj

Opłata

Dekoder działający po WiFi

5,00 zł brutto

Multiroom (bez względu na wybrany pakiet główny)

15,00 zł brutto

Papierowa wysyłka faktury

10 zł **

Ponowna aktywacja usług (po wyłączeniu z winy abonenta)

50 zł **

Niesłuszne wezwanie serwisu (opłata jednorazowa)

130 zł **

Prace dodatkowe wykonywane na życzenie Klienta
(opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

110 zł **

Koszty przesyłki do 10kg

40 zł **

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wartość urządzeń:

Dekoder Korbox Soiav

300 zł **

Dekoder Korbox Bigben

400 zł **

Dekoder Korbox HDR

400 zł **

Pilot do dekoderów Korbox

50 zł **

Przewód HDMI

15 zł **

*Ceny nie zawierają 23% podatku